विद्यालयका आगामी मुख्य कार्य योजनाहरु

१           शैक्षिक 

 1. अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइने ।
 2. कक्षा ९ देखि सञ्चालित व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अन्तरगतको कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ्ग विषयलाई कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिने ।
 3. कक्षा ११/१२ मा विज्ञान विषय थप गरी सञ्चालन गरिने ।
 4. विद्यार्थीहरुको उपस्थितिलाई नियमितता दिन खाजा कार्यक्रलाई क्रमिक रुपमा कक्षा ५ सम्म निरन्तरता दिइने ।
 5. विज्ञान प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित गरिने ।
 6. पुस्तकालयलाई E-Library को रुपमा विकसित गरिने ।
 7. अतिरिक्त समयको पठनपाठन तथा Coaching Class लाई व्यवस्थित गरिने ।
 8. कक्षा ८ र १० का मध्यम तथा कमजोर विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा डे-बोर्डसको व्यवस्था गरी अध्ययन अध्यापनको समय थप गर्ने ।
 9. अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनलाई सुधार गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
 10. उत्कृष्ट शिक्षकलाई वाषिर्क रुपमा नगद सहित सम्मान गर्ने ।

२          भौतिक पूर्वाधार

 1. ६ कोठाको कच्ची भवनको मर्मत संभार तथा रङ्गरोगन ।
 2. ४ कोठाको पक्की भवनको मर्मत संभार तथा रङ्गरोगन ।
 3. ३ वर्षभत्र थप १२ कोठाको पक्की भवन निर्माण गरिसक्ने ।
 4. चालु वर्षमा ४ कोठे पक्की भवनको निर्माण प्रारम्भ गर्ने ।
 5. विद्यालयको दक्षिण तर्फको पर्खाल निर्माण गर्ने ।
 6. खाली जग्गामा वृक्षरोपणको नियमितता दिइने ।
 7. साइकल/मोटरसाइकल स्टेण्ड थप गर्ने ।
 8. खेल मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने ।