विद्यालयमा स्थापना भएका कोषहरु

यस विद्यालयमा विभिन्न दाता माहानुभावहरुबाट कोषहरु स्थापना भएकाछन् । स्थापित कोषबाट वाषिर्क रुपमा प्राप्त हुने व्याजको रकम कक्षागत, विषयगत तथा तहगत रुपमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई नगद रुपमा पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएकोछ । यसबाट विद्यार्थीहरुको पठनपाठनप्रति चाहनालाई प्रोत्साहन प्रदान हुने गर्दछ ।

विद्यालयमा स्थापना भएका अक्षय कोष

कोषको नाम

संस्थापक

रकम

कृष्ण स्मृति कोष

श्रीमति राममाया श्रेष्ठ

१०,०००।-

पदमराज दाहाल स्मृति कोष

छोराहरु किशोर ± लक्ष्मण दाहाल

१०,०००।-

कर्ण्र स्मृति कोष

छोरा चन्द्रबहादुर खड्का

५,०००।-

उर्मिला स्मृति कोष

दाजु फणिन्द्रराज दाहाल

२०,०००।-

शान्तिराम स्मृति कोष

श्रीमति प्रेमकुमारी घिमिरे

२०,०००।-

कर्ण बहादुर सुस्मा कटुवाल अक्षय कोष

कर्णबहादुर कटुवाल

१०,०००।-

वेदप्रसाद ± दिवाकुमारी खरेल अक्षय कोष

युवराज ± ताराप्रसाद खरेल

१,५०,०००।-

कृष्णकुमार ± गीता सुवेदी अक्षय कोष

दीपक ±रु माकुमारी सुवेदी

२५,५२५।-

ब्रम्हलाल ± चुडादेवी ढकाल स्मृति कोष

दाताराम ± लक्ष्मी ढकाल

२५,०००।-

धनपति ± गायत्रादेवी बाँस्तोला अक्षय कोष

अन्जु बाँस्तोला

२५,५००।-

कर्णबहादुर ± धनमाया स्मृति कोष

खड्गबहादुर ± कल्पना बस्नेत

२,००,०००।-

कर्णबहादुर ± रहरमाया र्राई अक्षय कोष

जीतबहादुर र्राई

२५,०००।-

दीप ± यमुना कार्की अक्षय कोष

बुद्घमिान कार्की

३५,५५५।-

दान प्र. ± रत्नमाया गिरी अक्षय कोष

गंगाप्रसाद, खगेन्द्र र गंगा गिरी

२५,१२५।-