सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु

  1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा नर्सरी र के.जी. मन्टेश्वरी पद्धतिमा आधारित भइ कक्षा सञ्चालन भएको ।
  2. कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्म क्रमश: अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन ।
  3. शैक्षिक सत्र २०६६ देखि कक्षा ११/१२ मा वाणिज्य र शिक्षा शास्त्र संकायमा कक्षा (बिहानी सत्रमा) सञ्चालन ।
  4. शैक्षिक सत्र २०७३ देखि कक्षा ९ बाट व्यावसायिक तथा प्राविधिक धार अर्न्तर्गत कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ्ग विषयको पठनपाठन ।
  5. कक्षा ६ देखि १० सम्म अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था ।
  6. हाल नर्सरी र के.जी. का विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था ।
  7. कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजी , गणित र विज्ञान विषयमा कोचिङ कक्षाको व्यवस्था ।
  8. मल्टिमिडयाको माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था ।