सूचना

सूचना
======
कक्षा ११ को वार्षिक परिक्षा विद्यालयले नै लिएर नतिजा प्रकाशन लगायतको व्यवस्थापन गर्ने गरि रास्ट्रिय परिक्षा बोर्ड बाट जारी भएको कार्यविधी निर्देशिका २०७७ अनुसार यस जनता मा वि गौरादह १ मा अध्ययनरत परिक्षा फार्म भरेका कक्षा ११ साधारण तथा प्राविधिक धार तर्फका (२०७६, समुह), कक्षा ११ आंशिक / ग्रेडबृद्धी (२०७५ समूह,परिक्षा फारम भरेका अन्य समूह) का विद्यार्थीहरुको वार्षिक परिक्षा संचालन कार्यतालिका स्तिथी सहज हुनासाथ प्रकाशित गरिने भएकोले सम्बन्धित सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाई स्वअध्ययन गरि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गरिन्छ।आफ्ना विषयसङ संबंधित कुनै समस्या भए सम्बन्धित विषय शिक्षक सङ प्रत्यक्ष वा फोन बाट सम्पर्क गर्न समेत जानकारी गर्दछौ। कक्षा १२ को वार्षिक परिक्षा रास्ट्रिय परिक्षा बोर्डले लिने हुँदा (सहज परिस्थिति भएमा ) छिटै नै परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन हुने सम्भावनालाई ध्यान दिदै आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
सम्पर्क न 9852630030/9852676065/9842632591