प्रवेश फाराम भर्ने सूचना

जनता मा वि गौरदह-१ मा शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा ९ प्राविधिक धार कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तर्फ प्रवेश हुन इच्छुक विद्यार्थीहरुको लागि प्रवेश फारम Online मार्फत भर्ने व्यवस्था गरिएको छ।