अनिवार्य विषयहरुको टेलिभिजनमा कक्षा सञ्चालन तथा प्रसारणको व्यवस्था

NTV इटहरीले आज बैशाख १५ गतेदेखि SEE परिक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरि १० बजे बाट अनिवार्य बिषयहरुको कक्षा सन्चालन प्रशारण गर्ने भएकोले सम्बन्धित विध्यार्थीहरु यसबाट लाभान्वित हुन सकुन भन्ने उदेश्यले जानकारी गरिएको छ।