” श्री जनता मा.वि. गौरादह को अभियान सेवा मूलक हो व्यवसायिक नाफा मूलक होइन । 

Outstanding teaching delivers outstanding students.

हाम्रा विशेषताहरू

 • तालिमप्राप्त र अनुभवी शिक्षकहरुबाट मनोबैज्ञानिक पद्धतीद्वारा पठन-पाठन गराईने ।
 • कम्प्यू्टर शिक्षाको व्यवस्था गराईने ।
 • छात्रवृत्तिका साथै विभिन्न अक्षयकोषबाट नगद पुरस्कार प्रदान गरिने ।
 • Out door र In door का खेल सामग्रीहरु भएको ।
 • खुल्ला र सुरक्षित खेल मैदान, स्वास्थ्य पिउने पानी, पुस्तकालय, कम्प्यू्टर र विज्ञान प्रयोगशाला भएको । 
 • अतिरिक्त कक्षाका साथै अतिरिक्त परीक्षाको व्यवस्था भएको ।
 • बालमैत्री वातावरणमा मन्टेश्वरी प्रणालीबाट पठन-पाठन गराईने ।
 • एउटै व्यवस्थापनमा कक्षा १२ सम्म पठन-पाठनका व्यवस्था भएको ।

The learner-centered approach is a hallmark that guides Janata Secondary School (JSS). Quality teaching needs qualified teachers; the academic qualification, expertise and experience of our teachers are our major strengths. The academic experience at JSS combines inspirational and innovative teaching methods that actively encourage students to participate in every class and enriches teaching and learning in an environment that is sound academically.

A caring, supportive school environment influences the academic success of students. JSS  has a caring school community that is conducive to academic success. We take pride in offering an environment that encourages and nurtures students’ learning and growth, social, emotional, and ethical development.

The excellent team of teachers at JSS

 • Motivates students not only to learn, but teach them how to learn and do .
 • Bridges the gap between theory and practice.
 • Celebrates student and class is different.
 • Encourages students to excel and develop skills.
 • Nurtures and develops minds and talents.