ज. मा. वि. मा अध्यापनरत शिक्षकहरू

 

श्री हरीप्रसाद अधिकारी

-प्रधानाध्यापक, माध्यमिक द्वितीय (M.Ed.)

श्री थानेश्वरी ढकाल

– माध्यमिक शिक्षक, द्वितीय (M.A., B.Ed.)

श्री भानुप्रसाद ढुंगाना

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (M.Ed.)

श्री चन्द्रबहादुर खड्का

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (B.Ed.)

श्री जीतबहादुर राई

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (B.Sc., B.Ed.)

श्री मित्रदेव काफ्ले

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (M.Sc.)

श्री पूजा पोखरेल

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (M.A., B.Ed.)

श्री लक्ष्मण खनाल

 

– माध्यमिक शिक्षक, द्वितीय (M.Ed.)

श्री डण्डीराज घिमिरे

– माध्यमिक शिक्षक, तृतीय (B.Ed.)

१०

श्री ध्रुवनारायण ताजपुरिया

– माध्यमिक प्रशिक्षक, तृतीय (B.E.)

११

श्री मोहन ओझा

– माध्यमिक प्रशिक्षक, तृतीय (B.E.)

 

 

 

 

१२

श्री डिल्लीबहादुर कार्की

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (I.Com.)

१३

श्री शेरबहादुर कार्की

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, द्वितीय (M.A., B.Ed.)

१४

श्री भोलाकुमार राउत

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (I.Sc.)

१५

श्री झलिन्द्र सुवेदी (दीपक)

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (M.A., M.Ed.)

१६

श्री धर्मप्रसाद नेउपाने

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (M.A., B.Ed.)

१७

श्री गोपालप्रसाद कोइराला

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (B.Ed.)

१८

श्री साजन चुडाल

– निम्नमाध्यमिक स. प्रशिक्षक, तृतीय (B.C.A.)

१९

श्री अमृतबहादुर श्रेष्ठ

– निम्नमाध्यमिक शिक्षक, तृतीय (I.Sc., B.Ed.)

२०

श्री सञ्जिव चौधरी

– निम्नमाध्यमिक स. प्रशिक्षक, तृतीय (I.E.)

२१

श्री नारायणबहादुर कार्की

– प्राथमिक शिक्षक, द्वितीय (I.A.)

२२

श्री धनिमाया खनाल

– प्राथमिक शिक्षक, तृतीय (B.Ed.)

२३

श्री प्रकाश भट्टराइ

– प्राथमिक शिक्षक, तृतीय (M.Ed.)

२४

श्री भोजप्रसाद आचार्य

– प्राथमिक शिक्षक, द्वितीय (B.Ed.)

 

 

 

 

२५

श्री जीवन पुरी

– प्राथमिक शिक्षक, तृतीय (B.Ed.)

२६

श्री कुलबहादुर ताजपुरिया

-प्राथमिक प्र. सहायक, तृतीय (TSLC, 10+2)

२७

श्री सफला अधिकारी

– प्राथमिक स. का., तृतीय (10+2)

२८

श्री शिला सुवेदी

– प्राथमिक स. का., तृतीय (10+2) 

२९

श्री मिनप्रसाद काफ्ले

– प्राथमिक शिक्षक, तृतीय (I.Ed.)

 

 

SNNamePostLevelClassQualificationsAppointment DatePermanent DateAddress
1श्री बुद्धिमान कार्कीप्रधानाध्यापकमाध्यमिकद्वितीयM.Ed.२०४२/०५/२९२०४८/०८/०१गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
2श्री थानेश्वरी ढकालशिक्षकमाध्यमिकद्वितीयM.A., B.Ed.२०६०/११/११गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
3श्री भानुप्रसाद ढुंगानाशिक्षकमाध्यमिकतृतीयM.Ed.२०५२/०३/१४२०६०/०९/२३गौरादह नगरपालिका-०४, झापा, नेपाल
4श्री चन्द्रबहादुर खड्काशिक्षकमाध्यमिकतृतीयB.Ed.२०३७/०९/१७२०४०/०३/२६गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
5श्री जीतबहादुर राईशिक्षकमाध्यमिकतृतीयB.Sc., B.Ed.२०५३/०७/२१२०६१/०१/११गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
6श्री मित्रदेव काफ्लेशिक्षकमाध्यमिकतृतीयM.Sc.२०६१/०१/३१गौरादह नगरपालिका-०५, झापा, नेपाल
7श्री पूजा पोखरेलशिक्षकमाध्यमिकतृतीयM.A., B.Ed.२०७३/१०/२१दमक नगरपालिका-०९, झापा, नेपाल
8श्री लक्ष्मण खनालशिक्षकमाध्यमिकद्वितीयM.Ed.२०६८/०४/२८दमक नगरपालिका-०९, झापा, नेपाल
9श्री डण्डीराज घिमिरेशिक्षकमाध्यमिकतृतीयB.Ed.२०६४/०९/१गौरादह नगरपालिका-०५, झापा, नेपाल
10श्री ध्रुवनारायण ताजपुरियाप्रशिक्षकमाध्यमिकतृतीयB.E.२०७४/०४/१५गौरादह नगरपालिका-०७, झापा, नेपाल
11श्री मोहन ओझाप्रशिक्षकमाध्यमिकतृतीयB.E.२०७३/०२/३१हिलिहाङ्ग गाउँपालिका-०५, पाँचथर, नेपाल
12श्री डिल्लीबहादुर कार्कीशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयI.Com.२०६१/०१/२७गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
13श्री शेरबहादुर कार्कीशिक्षकनिम्नमाध्यमिकद्वितीयM.A., B.Ed.२०५०/०५/०९गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
14श्री भोलाकुमार राउतशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयI.Sc.२०६१/०१/३१गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
15श्री झलिन्द्र सुवेदी (दीपक)शिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयM.A., B.Ed.२०६७/०७/२३२०७२/१०/१२गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
16श्री धर्मप्रसाद नेउपानेशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयM.A., B.Ed.२०७२/१०/१३गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
17श्री गोपालप्रसाद कोइरालाशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयB.Ed.२०५८/०९/१७गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
18श्री साजन चुडालशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयB.C.A.२०७४/०४/१५गौरादह नगरपालिका-०६, झापा, नेपाल
19श्री अमृतबहादुर श्रेष्ठशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयI.Sc., B.Ed.२०६२/०२/०२२०७२/१०/१५दमक नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
20श्री सञ्जिव चौधरीशिक्षकनिम्नमाध्यमिकतृतीयI.E.२०७३/०२/३१इँटहरी नगरपालिका-०२, सुन्सरी, नेपाल
21श्री नारायणबहादुर कार्कीशिक्षकप्राथमिकतृतीयI.E.२०४१/०४/११२०४८/०८/२७गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
22श्री धनिमाया खनालशिक्षकप्राथमिकतृतीयB.Ed.२०६३/०८/२२गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
23श्री प्रकाश भट्टराइशिक्षकप्राथमिकतृतीयM.Ed.२०७१/०६/०४गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
24श्री भोजप्रसाद आचार्यशिक्षकप्राथमिकतृतीयB.Ed.२०४८/०६/२०गौरादह नगरपालिका-०४, झापा, नेपाल
25श्री जीवन पुरीशिक्षकप्राथमिकतृतीयB.Ed.२०६८/०४/३१गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
26श्री कुलबहादुर ताजपुरियाप्र.स.प्राथमिकतृतीयTSLC, 10+2२०७३/०२/१६कमल गाउँपालिका-०६, झापा, नेपाल
२७श्री सफला अधिकारीस.का.प्राथमिकतृतीय10+2२०६४/१०/१५गौरादह नगरपालिका-०१, झापा, नेपाल
२८श्री शिला सुवेदीस.का.प्राथमिकतृतीय10+2२०६८/०६/२५गौरादह नगरपालिका-०३, झापा, नेपाल
२९श्री मिनप्रसाद काफ्लेशिक्षकप्राथमिकतृतीयI.Ed.२०६५/०८/२२गौरादह नगरपालिका-०२, झापा, नेपाल
(भुतपूर्व शिक्षकहरू) Persons who have made contribution to development of JSS serving as Teacher (भुतपूर्व शिक्षकहरू)

ज. मा. वि. मा अध्यापन गर्नुभएका पूर्व शिक्षकहरू

क्र‍म सङ्ख्याशिक्षकको नामकार्यरत पद
1पूर्णबहादुर अधिकारीसंस्थापक प्र.अ.
2जीवनाथ रिजालप्र.अ.
3लवप्रसाद ओलीप्र.अ.
4हरिबाबु भट्टर्राईशिक्षक
5श्यामसुन्दर अग्रवालशिक्षक
6यामबहादुर बस्नेतशिक्षक
7गोपाल गाउँलेशिक्षक
8उमानाथ रिजालशिक्षक
9दुर्गाप्रसाद गर्तौलाशिक्षक
10डिल्ली घिमिरेशिक्षक
11तारानिधि रिजालशिक्षक
12युवराज कार्कीशिक्षक
13रामप्रसाद चम्लागाईशिक्षक
14चतुरानन्द मेहेताशिक्षक
15रुद्र खरेलशिक्षक
16फणिधर बस्नेतशिक्षक
17शान्तिराम पौडेल दुःखीशिक्षक
18टहलदाश अधिकारीप्र.अ. (२०२९-२०३६)
19इश्वरप्रसाद भण्डारीप्र.अ.(२०३६-२०३८)
20कृष्णकुमार श्रेष्ठप्र.अ. (२०३८-२०४६)
21राजेन्द्रप्रसाद नेपालशिक्षक
22टंकबहादुर ढुङ्गानाशिक्षक
23घनेन्द्रप्रसाद शर्माशिक्षक
24नारायणबहादुर कार्कीशिक्षक
25गोापालसिंह कार्कीशिक्षक
26जगन्नाथ दाहालशिक्षक
27कृष्णप्रसाद न्यौपानेशिक्षक
28गोपालप्रसाद काफ्लेशिक्षक
29कर्णकुमार श्रेष्ठशिक्षक
30प्रेम योञ्जनशिक्षक
31हंसराज लिङ्देनशिक्षक
32जगतमानन्द बज्राचार्यशिक्षक
33विष्णुप्रसाद सुवेदीशिक्षक
34कृष्णप्रसाद उपाध्यायशिक्षक
35उर्मिला कार्कीशिक्षक
36सुर्यबहादुर ढुङ्गानाशिक्षक
37अभय ब. तुम्बाहाम्फेशिक्षक
38उमेशचन्द्र बोहराशिक्षक
39भोला पोख्रेलशिक्षक
40विजयसुन्दर श्रेष्ठशिक्षक
41कुलप्रसाद ढकालशिक्षक
42बालकुमार कट्टेलशिक्षक
43मातृकाप्रसाद पौडेलशिक्षक
44लिलाकान्त मिश्रशिक्षक
45झलेन्द्रप्रसाद दाहालशिक्षक
46धर्मप्रसाद पराजुलीशिक्षक
47देवीप्रसाद न्यौपानेशिक्षक
48विष्णुकुमारी बस्नेतशिक्षक
49भेषराज पराजुलीशिक्षक
50छविलाल दाहालशिक्षक
51विष्णुबहादुर कार्कीशिक्षक
52भगेलु यादवशिक्षक
53एकराज शर्माशिक्षक
54जयमंगल चौधरीशिक्षक
55ज्योति अधिकारीशिक्षक
56कृष्णप्रसाद ढकालशिक्षक
57नान्टुन झाशिक्षक
58विन्देश्वरप्रसाद शाहशिक्षक
59रोहिणी प्र. उपाध्यायशिक्षक
60श्रीप्रसाद तिम्सिनाशिक्षक
61विनोदबासु भट्टर्राईशिक्षक
62ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्काशिक्षक
63चन्द्रप्रसाद उपाध्यायशिक्षक
64प्रेम उपाध्याय अधिकारीशिक्षक
65भिष्मभूषण संग्रौलाशिक्षक
66भोजराज दाहालशिक्षक
67कमलप्रसाद ओस्तीशिक्षक
68जमुना सुवेदीशिक्षक
69कृष्णकुमार मण्डलशिक्षक
70रामबहादुर भट्टर्राईशिक्षक
71केशवचन्द्र शर्माशिक्षक
72सीताराम कोइरालाशिक्षक
73कृपेश सुब्बाशिक्षक
74प्रभुनाथ गौतमशिक्षक
75भीममाया उप्रेतीशिक्षक
76होमनाथ बास्तोलाशिक्षक
77मुक्तिनाथ न्यौपानेशिक्षक
78पुष्प फुयालशिक्षक
79र्सर्ूयप्रसाद भेटवालशिक्षक
80ओम प्रर्साईशिक्षक
81गोविन्द ब. बस्नेतशिक्षक
82धनबहादुर बस्नेतशिक्षक
83इन्द्रबहादुर बस्नेतशिक्षक
84देवीप्रसाद तिवारीशिक्षक
85लक्ष्मण अधिकारीशिक्षक
86दीपक काफ्लेशिक्षक
87गोविन्दप्रसाद सुवेदीशिक्षक
88गंगा कार्कीशिक्षक
89टीकाप्रसाद श्रेष्ठशिक्षक
90टंकमाया कार्कीशिक्षक
91लोकनाथ भण्डारीशिक्षक
92कुलमणि काफ्लेशिक्षक
93चन्द्रबहादुर नेपालीशिक्षक
94खगेन्द्र न्यौपानेशिक्षक
95डिल्लीराम अधिकारीशिक्षक
96गुरुप्रसाद दाहालशिक्षक
97रोहितकुमार कटुवालशिक्षक
98लक्ष्मीप्रसाद दंगालशिक्षक
99जानुका न्यौपानेशिक्षक
100चन्द्र सुब्बाशिक्षक
101सोमनाथ पौडेलशिक्षक
102तिलकबहादुर खत्रीशिक्षक
103जयबहादुर कार्कीशिक्षक
104सुरेशकुमार पाण्डेशिक्षक
105हरिष लुइँटेलशिक्षक
106माधव ढकालशिक्षक
107राजेन्द्र प्र. ताजपुरियाशिक्षक
108तृपितनारायण मिश्रशिक्षक
109हर्रि्रसाद अधिकारीशिक्षक
110सावित्रा चापागाईशिक्षक
111गोविन्दप्रसाद पोख्रेलशिक्षक
112गेहनाथ बरालशिक्षक
113खगेन्द्र ढुङ्गानाशिक्षक
114टिकाराम भट्टर्राईशिक्षक
115तेजबहादुर निरौलाशिक्षक
116विष्णुलाल शर्माशिक्षक
117हरि सुब्बाशिक्षक
118बच्चुकैलाश कोइरालाशिक्षक
119शान्तिराम पौडेलशिक्षक
120भोलामान श्रेष्ठशिक्षक
121हर्रि्रसाद प्रर्साईशिक्षक
122चेवनप्रसाद आचार्यशिक्षक
123भुवनसिंह के.सी.शिक्षक
124अशोक गिरीशिक्षक
125चुडाराज कार्कीशिक्षक
126ओमप्रकाश निरौलाशिक्षक
127छविलाल काफ्लेशिक्षक
128लेखनाथ निरौलाशिक्षक
129एकराज गौतमशिक्षक
130शम्भुकुमार श्रेष्ठशिक्षक
131पुन्यप्रसाद खरेलशिक्षक
132पुरुषोत्तम भण्डारीशिक्षक
133कुसुम पौडेलशिक्षक
134धरणीधर पोख्रेलशिक्षक
135बीरबहादुर बुढाथोकीशिक्षक
136देवीप्रसाद गौतमशिक्षक
137टंक भण्डारीशिक्षक
138गणेशप्रसाद भण्डारीशिक्षक
139जानुका कार्की(न्यौपाने)शिक्षक
140तोर्ण श्रेष्ठशिक्षक
141कविन्द्र दाहालशिक्षक
142रामप्रसाद कोइरालाशिक्षक
143किशोरकुमार दाहालशिक्षक
144रेवन्तकुमार दाहालशिक्षक
145कमलप्रसाद दाहालशिक्षक
146युवराज कट्वालशिक्षक
147मित्रबहादुर अधिकारीशिक्षक
148शिव कोइरालाशिक्षक
149बाबुराम भण्डारीशिक्षक
150यामबहादुर थापाशिक्षक
151खगेन्द्र अधिकारीशिक्षक
152पिताम्बर दाहालशिक्षक
153राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठशिक्षक
154नारायण न्यौपानेशिक्षक
155कृष्णकुमार थापाशिक्षक
156उमानाथ निरौलाशिक्षक
157दुर्गाबहादुर श्रीपालीशिक्षक
158भविन्द्र कार्कीशिक्षक
159प्रमिला अधिकारीशिक्षक
160नानीमैया निरौलाशिक्षक
161पदमबहादुर अधिकारीशिक्षक
162मिना दर्नालशिक्षक
163गंगाबहादु बस्नेतशिक्षक
164सावित्रा चापागाईशिक्षक
165चिन्तामणि काफ्लेशिक्षक
166मन्दिरा खड्काशिक्षक
167टिकादेवी घिमिरेशिक्षक
168गायत्रीप्रसाद न्यौपानेशिक्षक
169रघुनाथ भण्डारीशिक्षक
170मनमाया निरौलाशिक्षक
171विन्दु बरालशिक्षक
172बद्री कार्कीशिक्षक
173तिर्थराज खरेलशिक्षक
174गुरुदेव भण्डारीशिक्षक
175शारदा अधिकारीशिक्षक
176शीला भण्डारीशिक्षक
177तुलसीप्रसाद पौडेलशिक्षक
178सुनिता तिम्सिनाशिक्षक
179तिलकबहादुर कार्कीशिक्षक

 

नयाँ शिक्षा योजना (२०२९) लागू हुनुभन्दा अगाडिका शिक्षकहरू

क्र.सं.

नाम, थर

पद

 

क्र.सं.

नाम, थर

पद

पूर्णबहादुर अधिकारी

संस्थापक प्र.अ.

 

१०

डिल्ली घिमिरे

शिक्षक

जीवनाथ रिजाल

प्र.अ.

 

११

तारानिधि रिजाल

शिक्षक

लवप्रसाद ओली

प्र.अ.

 

१२

युवराज कार्की

शिक्षक

हरिबाबु भट्टर्राई

शिक्षक

 

१३

रामप्रसाद चम्लागाई

शिक्षक

श्यामसुन्दर अग्रवाल

शिक्षक

 

१४

चतुरानन्द मेहेता

शिक्षक

यामबहादुर बस्नेत

शिक्षक

 

१५

रुद्र खरेल

शिक्षक

गोपाल गाउँले

शिक्षक

 

१६

फणिधर बस्नेत

शिक्षक

उमानाथ रिजाल

शिक्षक

 

१७

शान्तिराम पौडेल दुःखी

 

दर्ुगाप्रसाद गर्तौला

शिक्षक

       
             

नयाँ शिक्षा योजना (२०२९) लागू भएपछिका शिक्षकहरु

क्र.सं.

नाम, थर

पद

 

क्र.सं.

नाम, थर

पद

टहलदाश अधिकारी

प्र.अ. -२०२९-२०३६)

 

८१

लक्ष्मीप्रसाद दंगाल

शिक्षक

इश्वरप्रसाद भण्डारी

प्र.अ. -२०३६-२०३८)

 

८२

जानुका न्यौपाने

शिक्षक

कृष्णकुमार श्रेष्ठ

प्र.अ. -२०३८-२०४६)

 

८३

चन्द्र सुब्बा

शिक्षक

राजेन्द्रप्रसाद नेपाल

शिक्षक

 

८४

सोमनाथ पौडेल

शिक्षक

टंकबहादुर ढुङ्गाना

शिक्षक

 

८५

तिलकबहादुर खत्री

शिक्षक

घनेन्द्रप्रसाद शर्मा

शिक्षक

 

८६

जयबहादुर कार्की

शिक्षक

नारायणबहादुर कार्की

शिक्षक

 

८७

सुरेशकुमार पाण्डे

शिक्षक

गोापालसिंह कार्की

शिक्षक

 

८८

हरिष लुइँटेल

शिक्षक

जगन्नाथ दाहाल

शिक्षक

 

८९

माधव ढकाल

शिक्षक

१०

कृष्णप्रसाद न्यौपाने

शिक्षक

 

९०

राजेन्द्र प्र. ताजपुरिया

शिक्षक

११

गोपालप्रसाद काफ्ले

शिक्षक

 

९१

तृपितनारायण मिश्र

शिक्षक

१२

कर्णकुमार श्रेष्ठ

शिक्षक

 

९२

हर्रि्रसाद अधिकारी

शिक्षक

१३

प्रेम योञ्जन

शिक्षक

 

९३

सावित्रा चापागाई

शिक्षक

१४

हंसराज लिङ्देन

शिक्षक

 

९४

गोविन्दप्रसाद पोख्रेल

शिक्षक

१५

जगतमानन्द बज्राचार्य

शिक्षक

 

९५

गेहनाथ बराल

शिक्षक

१६

विष्णुप्रसाद सुवेदी

शिक्षक

 

९६

खगेन्द्र ढुङ्गाना

शिक्षक

१७

कृष्णप्रसाद उपाध्याय

शिक्षक

 

९७

टिकाराम भट्टर्राई

शिक्षक

१८

उर्मिला कार्की

शिक्षक

 

९८

तेजबहादुर निरौला

शिक्षक

१९

सुर्यबहादुर ढुङ्गाना

शिक्षक

 

९९

विष्णुलाल शर्मा

शिक्षक

२०

अभय ब. तुम्बाहाम्फे

शिक्षक

 

१००

हरि सुब्बा

शिक्षक

२१

उमेशचन्द्र बोहरा

शिक्षक

 

१०१

बच्चुकैलाश कोइराला

शिक्षक

२२

भोला पोख्रेल

शिक्षक

 

१०२

शान्तिराम पौडेल

शिक्षक

२३

विजयसुन्दर श्रेष्ठ

शिक्षक

 

१०३

भोलामान श्रेष्ठ

शिक्षक

२४

कुलप्रसाद ढकाल

शिक्षक

 

१०४

हर्रि्रसाद प्रर्साई

शिक्षक

२५

बालकुमार कट्टेल

शिक्षक

 

१०५

चेवनप्रसाद आचार्य

शिक्षक

२६

मातृकाप्रसाद पौडेल

शिक्षक

 

१०६

भुवनसिंह के.सी.

शिक्षक

२७

लिलाकान्त मिश्र

शिक्षक

 

१०७

अशोक गिरी

शिक्षक

२८

झलेन्द्रप्रसाद दाहाल

शिक्षक

 

१०८

चुडाराज कार्की

शिक्षक

२९

धर्मप्रसाद पराजुली

शिक्षक

 

१०९

ओमप्रकाश निरौला

शिक्षक

३०

देवीप्रसाद न्यौपाने

शिक्षक

 

११०

छविलाल काफ्ले

शिक्षक

३१

विष्णुकुमारी बस्नेत

शिक्षक

 

१११

लेखनाथ निरौला

शिक्षक

३२

भेषराज पराजुली

शिक्षक

 

११२

एकराज गौतम

शिक्षक

३३

छविलाल दाहाल

शिक्षक

 

११३

शम्भुकुमार श्रेष्ठ

शिक्षक

३४

विष्णुबहादुर कार्की

शिक्षक

 

११४

पुन्यप्रसाद खरेल

शिक्षक

३५

भगेलु यादव

शिक्षक

 

११५

पुरुषोत्तम भण्डारी

शिक्षक

३६

एकराज शर्मा

शिक्षक

 

११६

कुसुम पौडेल

शिक्षक

३७

जयमंगल चौधरी

शिक्षक

 

११७

धरणीधर पोख्रेल

शिक्षक

३८

ज्योति अधिकारी

शिक्षक

 

११८

बीरबहादुर बुढाथोकी

शिक्षक

३९

कृष्णप्रसाद ढकाल

शिक्षक

 

११९

देवीप्रसाद गौतम

शिक्षक

४०

नान्टुन झा

शिक्षक

 

१२०

टंक भण्डारी

शिक्षक

४१

विन्देश्वरप्रसाद शाह

शिक्षक

 

१२१

गणेशप्रसाद भण्डारी

शिक्षक

४२

रोहिणी प्र. उपाध्याय

शिक्षक

 

१२२

जानुका कार्की(न्यौपाने)

शिक्षक

४३

श्रीप्रसाद तिम्सिना

शिक्षक

 

१२३

तोर्ण श्रेष्ठ

शिक्षक

४४

विनोदबासु भट्टर्राई

शिक्षक

 

१२४

कविन्द्र दाहाल

शिक्षक

४५

ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का

शिक्षक

 

१२५

रामप्रसाद कोइराला

शिक्षक

४६

चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

शिक्षक

 

१२६

किशोरकुमार दाहाल

शिक्षक

४७

प्रेम उपाध्याय अधिकारी

शिक्षक

 

१२७

रेवन्तकुमार दाहाल

शिक्षक

४८

भिष्मभूषण संग्रौला

शिक्षक

 

१२८

कमलप्रसाद दाहाल

शिक्षक

४९

भोजराज दाहाल

शिक्षक

 

१२९

युवराज कट्वाल

शिक्षक

५०

कमलप्रसाद ओस्ती

शिक्षक

 

१३०

मित्रबहादुर अधिकारी

शिक्षक

५१

जमुना सुवेदी

शिक्षक

 

१३१

शिव कोइराला

शिक्षक

५२

कृष्णकुमार मण्डल

शिक्षक

 

१३२

बाबुराम भण्डारी

शिक्षक

५३

रामबहादुर भट्टर्राई

शिक्षक

 

१३३

यामबहादुर थापा

शिक्षक

५४

केशवचन्द्र शर्मा

शिक्षक

 

१३४

खगेन्द्र अधिकारी

शिक्षक

५५

सीताराम कोइराला

शिक्षक

 

१३५

पिताम्बर दाहाल

शिक्षक

५६

कृपेश सुब्बा

शिक्षक

 

१३६

राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

शिक्षक

५७

प्रभुनाथ गौतम

शिक्षक

 

१३७

नारायण न्यौपाने

शिक्षक

५८

भीममाया उप्रेती

शिक्षक

 

१३८

कृष्णकुमार थापा

शिक्षक

५९

होमनाथ बास्तोला

शिक्षक

 

१३९

उमानाथ निरौला

शिक्षक

६०

मुक्तिनाथ न्यौपाने

शिक्षक

 

१४०

दुर्गाबहादुर श्रीपाली

शिक्षक

६१

पुष्प फुयाल

शिक्षक

 

१४१

भविन्द्र कार्की

शिक्षक

६२

र्सर्ूयप्रसाद भेटवाल

शिक्षक

 

१४२

प्रमिला अधिकारी

शिक्षक

६३

ओम प्रर्साई

शिक्षक

 

१४३

नानीमैया निरौला

शिक्षक

६४

गोविन्द ब. बस्नेत

शिक्षक

 

१४४

पदमबहादुर अधिकारी

शिक्षक

६५

धनबहादुर बस्नेत

शिक्षक

 

१४५

मिना दर्नाल

शिक्षक

६६

इन्द्रबहादुर बस्नेत

शिक्षक

 

१४६

गंगाबहादु बस्नेत

शिक्षक

६७

देवीप्रसाद तिवारी

शिक्षक

 

१४७

सावित्रा चापागाई

शिक्षक

६८

लक्ष्मण अधिकारी

शिक्षक

 

१४८

चिन्तामणि काफ्ले

शिक्षक

६९

दीपक काफ्ले

शिक्षक

 

१४९

मन्दिरा खड्का

शिक्षक

७०

गोविन्दप्रसाद सुवेदी

शिक्षक

 

१५०

टिकादेवी घिमिरे

शिक्षक

७१

गंगा कार्की

शिक्षक

 

१५१

गायत्रीप्रसाद न्यौपाने

शिक्षक

७२

टीकाप्रसाद श्रेष्ठ

शिक्षक

 

१५२

रघुनाथ भण्डारी

शिक्षक

७३

टंकमाया कार्की

शिक्षक

 

१५३

मनमाया निरौला

शिक्षक

७४

लोकनाथ भण्डारी

शिक्षक

 

१५४

विन्दु बराल

शिक्षक

७५

कुलमणि काफ्ले

शिक्षक

 

१५५

बद्री कार्की

शिक्षक

७६

चन्द्रबहादुर नेपाली

शिक्षक

 

१५६

तिर्थराज खरेल

शिक्षक

७७

खगेन्द्र न्यौपाने

शिक्षक

 

१५७

गुरुदेव भण्डारी

शिक्षक

७८

डिल्लीराम अधिकारी

शिक्षक

 

१५८

शारदा अधिकारी

शिक्षक

७९

गुरुप्रसाद दाहाल

शिक्षक

 

१५९

शीला भण्डारी

शिक्षक

८०

रोहितकुमार कटुवाल

शिक्षक

 

१६०

तुलसीप्रसाद पौडेल

शिक्षक

       

१६१

सुनिता तिम्सिना

शिक्षक

       

१६२

तिलकबहादुर कार्की

शिक्षक

Thanks for visiting our page.